ยูเนสโกขึ้นทะเบียน “เมืองพุกาม” เป็นมรดกโลก

 

 

 

รอยเตอร์ - องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มีมติรับรองขึ้นทะเบียนเมืองพุกาม ของพม่า เป็นแหล่งมรดกโลก นับเป็นเวลาเกือบ 25 ปี หลังจากพม่าเสนอชื่อขึ้นทะเบียนเมืองโบราณแห่งนี้ครั้งแรก

มติรับรองที่เกิดขึ้นในที่ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ที่กรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เป็นการยอมรับถึงความสำคัญของพื้นที่ทางภาคกลางของพม่า ที่มีเจดีย์ วัด ศาสนาสถาน และโครงสร้างโบราณต่างๆ มากกว่า 3,500 แห่ง ซึ่งถูกสร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 11-13 และจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของพม่า คณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโก ระบุว่า พุกามมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่สำหรับสักการบูชาของชาวพุทธ และทางการพม่า ได้ประกาศใช้กฎหมายมรดกโลกและกำหนดแผนที่จะลดผลกระทบของการพัฒนาโรงแรมและการท่องเที่ยวรอบๆ วัด

 

 

 

 

เมืองพุกามถูกเสนอชื่อขึ้นเป็นมรดกโลกครั้งแรกในปี 2538 แต่รัฐบาลเผด็จการทหารที่ปกครองประเทศในช่วงเวลานั้นเพิกเฉยต่อคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานต่างๆ ทำให้การเสนอชื่อครั้งดังกล่าวถูกยกเลิกไป และเหตุการณ์แผ่นดินไหวยังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างโบราณ โดยเฉพาะแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ทำให้สถูปเจดีย์เกือบ 200 องค์ ได้รับความเสียหายทางการพม่าพยายามที่จะเสนอชื่อเมืองพุกามขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกใหม่อีกครั้ง หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากรัฐบาลทหารเริ่มขึ้นในปี 2554

 

 

 

 

พุกามเมืองมรดกที่มีชีวิต ที่ยืนหยัดต่อความท้าทายทุกรูปแบบมาเป็นเวลานานกว่าพันปี”

 

แหล่งข่าว : MANAGER ONLINE

 

รับชมรายละเอียดเส้นทางเพิ่มเติม ... คลิก

LINE ID : @Bigdestination

TEL : 084-639-9222