ทัวร์ไต้หวัน

BIGDESTINATION TAIWAN TAIPEI JUNE-SEP 2019

BIGDESTINATION TAIWAN TAIPEI JUNE-SEP 2019

นำท่านเข้าสู่เมืองไทเป สักการะวัดหลงซาน เก็บภาพที่ระลึก ณ Huashan1914 ชมความสวยงามของน้ำตกทองคำ หมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น ชมวิว ณ ตึกไทเป101 บริการอาหาร และที่พักได้มาตรฐาน เดทางโดยสายการบินไทย